preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image...
Úvod Často kladené otázky Pravidlá Súťažiaci Porota Výsledky Odkazy

Cena galérie NOVA za sklo

meno: heslo:

Úvod

Cena Galérie NOVA : Sklo 2016

5. ročník

Cena Galéria NOVA : Sklo 2016 je súťaž, zameraná na voľný objekt a je otvorená všetkým tvorcom pracujúcim s materiálom skla. Hlavnou podmienkou je, aby autor/autorka bol činný v Českej republike alebo na Slovensku. V roku 2016 sa koná už 5. ročník ceny, ktorá má za cieľ podporu súčasného sklárskeho umenia na Slovensku a v Českej republike. V minulých ročníkoch boli ocenení títo umelci:

Ašot Haas (SK, 1. ročník)

Martin Múranica (SK, 2. ročník)

Martin Hlubuček (CZ, 3. ročník)

Petr Stanický (CZ, 4. ročník).

 

Hlavný víťaz získava výhru vo výške 2500 €.

 

 * Špeciálna cena – Galéria NOVA v spolupráci s firmou Rona, a. s. Lednické Rovne pripravila špeciálnu cenu, kde si víťaz bude môcť realizovať diela v technike fúkané skla v priestoroch firmy Rona. Odborným garantom tejto ceny je Mgr. Art. Patril Illo.

 

Podmienky súťaže

  • Umelec musí žiť a tvoriť na Slovensku alebo v Českej republike.
  • Umelec môže prihlásiť maximálne 3 diela. Preferujeme fotografie v jpg formáte maximálna veľkosť do 700-1000 MB.
  • Prihláška musí byť podaná elektronicky v prihlasovacom systéme alebo môže byť zaslaná poštou na adresu prípadne emailom:

-          prihlasovací systém na stránke www.galeria-nova.sk/cena

-          poštová adresa: Galéria NOVA, Baštová 2, 811 03 Bratislava

-          pr@galeria-nova.sk

  • Prihlásením sa do súťaže dáva umelec právo na prezentáciu prihlásených diel na stránke ceny Galérie NOVA za sklo.
  • Uzávierka súťaže: 15. decembra 2016
  • Na základe prihlásených diel odborná porota vyberie 20 finalistov, ktorí svoje diela budú prezentovať na výstave v priestoroch Galérie Médium. Na vernisáži bude následne vyhlásené meno víťaza alebo víťazky.

Odborná porota

Naďa Kančevová, kurátorka (Galéria Nova, VŠVU, Slovensko)

Zora Palová, umelkyňa, pedagóg (Slovensko)

Ivana Šrámková, umelkyňa (Česká republika)

Patrik Illo, umelec, pedagóg (VŠVU, Slovensko)

Miroslav Zeman, majiteľ Galérie Nova (Slovensko)

 Výstava bola finančne podporená Fondom pre umenie.

V dňoch 10.2. – 26.3.2017 sa bude v priestoroch Galérie Médium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave konať výstava finalistov.

 

 

 

 

 

Víťazom Ceny Galérie NOVA : Sklo 2013 sa stal Petr Stanický.

 

Špeciálnu cenu spoločnosti RONA získava Jakub Berdych.

 

 

Cena Galérie NOVA : Sklo 2013

4. ročník

 

Odborná porota po dlhom rozhodovaní sa rozhodla, aby do ďalšieho kola postúpili nasledovní finalisti:

Jan Ambruz (CZ)

Ľuba Bakičová (CZ/SK)

Irena Czepcova (CZ)

Hana Famfulíková (CZ)

Jan Gašparovič (SK)

Ašot Haas (SK)

Alena Hájková (CZ)

Petr Hora (CZ)

Patrik Illo (SK)

Ivan Illovský (SK)

Martin Jakobsen (CZ)

Andrej Jančovič (SK)

Song Mi Kim (CZ)

Vladimíra Klumpar (CZ)

Alena Matejka (CZ)

Anna Minxová (CZ)

Tomáš Ondroušek (SK)

Ladislav Průcha (CZ)

Kateřina Smolíková (CZ)

Petr Stanický (CZ)

Alexandra Stencel (SK)

Patrícia Šichmanová (SK)

 

Výstava finalistov sa bude konať od 5. decembra 2013 v priestoroch Galérie Z v Bratislave.

 

Zoznam finalistov, ktorí ďalej postupujú do ďalšieho kola Ceny Galérie NOVA : Sklo 2013 bude zverejnený už čoskoro.

 

Vernisáž výstavy, kde bude uvedené meno víťaza alebo víťazky bude 5. decembra 2013 o 18:00 hod v priestoroch Galérie Z v Bratislave.

 

 

 

© 2006 - 2009 Galéria NOVA. Všetky práva vyhradené.  |  kontakt  |  design & programming by bytework™