preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image... preloaded image...
Úvod Často kladené otázky Pravidlá Súťažiaci Porota Výsledky Odkazy

Cena galérie NOVA za sklo

meno: heslo:

Pravidlá

Cena Galérie NOVA : Sklo 2016

5. ročník

Cena Galéria NOVA : Sklo 2016 je súťaž, zameraná na voľný objekt a je otvorená všetkým tvorcom pracujúcim s materiálom skla. Hlavnou podmienkou je, aby autor/autorka bol činný v Českej republike alebo na Slovensku. V roku 2016 sa koná už 5. ročník ceny, ktorá má za cieľ podporu súčasného sklárskeho umenia na Slovensku a v Českej republike. V minulých ročníkoch boli ocenení títo umelci:

Ašot Haas (SK, 1. ročník)

Martin Múranica (SK, 2. ročník)

Martin Hlubuček (CZ, 3. ročník)

Petr Stanický (CZ, 4. ročník).

 

Hlavný víťaz získava výhru vo výške 2500 €.

 

 * Špeciálna cena – Galéria NOVA v spolupráci s firmou Rona, a. s. Lednické Rovne pripravila špeciálnu cenu, kde si víťaz bude môcť realizovať diela v technike fúkané skla v priestoroch firmy Rona. Odborným garantom tejto ceny je Mgr. Art. Patril Illo.

 

Podmienky súťaže

 • Umelec musí žiť a tvoriť na Slovensku alebo v Českej republike.
 • Umelec môže prihlásiť maximálne 3 diela. Fotografie preferujeme v type jpg súboru a veľkosť maximálne do 700-1000 MB.
 • Prihláška musí byť podaná elektronicky v prihlasovacom systéme alebo môže byť zaslaná poštou na adresu prípadne emailom:

-          prihlasovací systém na stránke www.galeria-nova.sk/cena

-          poštová adresa: Galéria NOVA, Baštová 2, 811 03 Bratislava

-   zaslaním na pr@galeria-nova.sk

 • Prihlásením sa do súťaže dáva umelec právo na prezentáciu prihlásených diel na stránke ceny Galérie NOVA za sklo.
 • Uzávierka súťaže: 10. januára 2017
 • Na základe prihlásených diel odborná porota vyberie 20 finalistov, ktorí svoje diela budú prezentovať na výstave v priestoroch Galérie Médium. Na vernisáži bude následne vyhlásené meno víťaza alebo víťazky.

Odborná porota

Naďa Kančevová, kurátorka (Galéria Nova, VŠVU, Slovensko)

Zora Palová, umelkyňa, pedagóg (Slovensko)

Ivana Šrámková, umelkyňa (Česká republika)

Patrik Illo, umelec, pedagóg (VŠVU, Slovensko)

Miroslav Zeman, majiteľ Galérie Nova (Slovensko)

 

Výstava bola finančne podporená Fondom pre umenie.

 

 

V dňoch 10.2. – 26.3.2017 sa bude v priestoroch Galérie Médium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave konať výstava finalistov.

 

 

 

   

 

 

 

Už čoskoro 4. ročník Cena Galéria NOVA : Sklo 2013!!!

 ***

 

Víťazom 3. ročníka Cena Galérie NOVA : Sklo 2011  sa stal český umelec Martin Hlubuček.

Cenu  RONA a.s. v podobe hodín na vzorovanie získali Song-Mi Kim  a Peter Ďuriš.

 

Výsledky výberu finalistov pre 3. ročník ceny:

 

Lubica Bakičová (SK/CZ)

Danica Balgavá (SK)

Taťána Bartošová (CZ)

Jakub Berdych (CZ)

Irena Czepcová (CZ)

Peter Ďuriš (SK)

Ján Gašparovič (SK)

Ašot Haas (SK)

Martin Hlubuček (CZ)

Petr Hora (CZ)

JA Group (SK)

Lukáš Kalivoda (CZ)

Kim Song-Mi (CZ)

Martina Meletzká (CZ)

Stanislav Müller (CZ)

Martin Múranica (SK)

Tomáš Ondroušek (SK)

Mária Račeková (SK)

Pavel Vajsejtl (CZ)

Barbora Vobořilová (CZ)

 

 

Súťaž je zameraná na voľný objekt a je otvorená všetkým tvorcom pracujúcim s materiálom skla.

Hlavný víťaz získava výhru vo výške 2500 €.

* Špeciálna cena – Galéria NOVA v spolupráci s firmou Rona, a. s. Lednické Rovne pripravila špeciálnu cenu, kde si víťaz bude môcť realizovať diela v technike fúkané skla v priestoroch firmy Rona. Odborným garantom tejto ceny je Mgr. Art. Patril Illo.

Podmienky súťaže

 • Umelec musí žiť a tvoriť na Slovensku alebo v Českej republike.
 • Umelec môže prihlásiť maximálne 3 diela.
 • Prihláška môže byť zaslaná poštou na adresu:
  Galéria NOVA, Baštová 2, 811 03 Bratislava
  alebo prostredníctvom internetu na webstránke
 • Prihlásením sa do súťaže dáva umelec právo na prezentáciu prihlásených diel na stránke ceny galérie NOVA za sklo.

Prihláška musí obsahovať

 • Vyplnený prihlasovací formulár, ktorý si účastník môže stiahnuť zo stránky http://www.galeria-nova.sk/cena alebo vyžiadať mailom na adrese pr@galeria-nova.sk .
 • Profesný životopis.
 • Fotografickú dokumentáciu vo formáte JPG (prípadne katalóg či inú fotografickú dokumentáciu).
 • Popis diela, technika, použitý materiál, názov a iné technické údaje.
 • Kontakt (telefónne číslo alebo e-mail, adresa bydliska).
Zapojte sa do Ceny Galérie NOVA: SKLO 2011. Ponúkame vám možnosť elektronickej registrácie, s pomocou ktorej budete môcť vykonať všetky náležitosti ohľadom vášho prihlásenia sa do súťaže elektronicky cez túto stránku.
© 2006 - 2009 Galéria NOVA. Všetky práva vyhradené.  |  kontakt  |  design & programming by bytework™